MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

Halfeli halkına kaliteli yerel hizmeti verebilmek için; evrensel belediyecilik anlayışıyla, kentsel dönüşümü sağlayıp, huzurlu yaşam ortamı yaratan; sanayi ile işbirliği yaparak çevre bilincini oluşturup istihdam sağlayan; farklı kültürleri yönetip, çalışanına ve insana sosyal sorumluluğunu yerine getiren, katılımcı, şeffaf, adaletli, yenilikçi belediyecilik hizmeti vermektir.

Vizyonumuz

Ülkemiz belediyeciliğinde, halkın yaşam kalitesini yükselterek, insan odaklı çözümler üreten, örnek uygulamaları ile saygınlığı olan bir kurum olmak.

Temel Değerlerimiz

 • Adil, Güleryüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek

 • Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak

 • Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak

 • Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak

 • Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı, Sürdürülebilir ve Güvenli Kentleşmeyi Sağlamak

 • Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak

 • Katılımcı ve Paylaşımcı Yönetim Anlayışını Benimsemek

 • İhtiyaç Sahiplerinin Desteklenmesine Önem Vermek

 • Yöre Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak

 • Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek

 • Sivil Toplum Kuruluşları İle Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyonu Güçlendirmek

 • Yenilikçi ve Değişime Açık Bir Anlayışı Benimsemek